April 14, 2010

Timeless Beauty

Before I begin designing, I look for inspiration to kick start creative ideas.
Inspirational images I compiled for designing a makeup boutique:


My sketches for the boutique:

.Store front.
.Display.
.Makeover Station. 
.Perspective Drawing.
.Materials Board.

1 comment:

 1. qua nửa năm thời gian.

  Nửa năm sau, bên trong Thần Nông đỉnh, Nhạc Thành đánh ra pháp quyết cuối cùng, một mảnh tam vị chân hỏa nóng cháy trở trong cơ thể, có hai mươi khỏa đan dược rơi vào trong tay Nhạc Thành,sau đó cho vào trong bình ngọc.

  - Hồi Nguyên đan mới là hạ phẩm tiên đan.

  Nhạc Thành dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữnhìn thấy Hồi Nguyên đan, tiên đan này cũng chỉ là hạ phẩm tiên đan.

  Nhưng Nhạc Thành một tháng trước luyện chế Phù chính đan cùng Hóa trọc đan đều là trung phẩm tiên đan, nói như vậy, nếu luyện chế trung phẩm tiên đan, cũng phải tới La Thiên thượng tiên hậu kỳ đỉnh phong mới có thể cơ hội luyện chế ra.

  Nhưng có tam vị chân hỏa cùng Thần Nông đỉnh, Nhạc Thành hiện tại tu vi Thiên tiên cũng luyện chế được, nhưng thiếu chút nữa thất bại, nếu thất bại, thì đan hủy dược vong, đặc bị là Hóa Linh

  ReplyDelete