April 15, 2010

heart of a home

The kitchen is the heart of a home and should be the centerpiece.
I often contemplate my future dream kitchen, but can't settle on
just one style. Check out these different kitchens.
I can't decide which of these kitchens I like the best...                   Grand and gorgeous with a touch of rustic country. Enough said.

Contrasting white cabinets with ebony hardwood floors: can't get enough of this look. The blue glass on the upper cabinets is a unique touch.

I am particularly drawn to the large dining table and candle chandelier. Warm and welcoming.

Dark and delicious! From the black cabinets to the fun floor, 
this space really does it for me.

source: housebeautiful.

1 comment:

 1. lúc trước Nhạc Thành còn ở thúy phong cổ nham, chính là Nhạc Thành lúc trước còn không biết đây là Thần Nông đỉnh, nếu mọi người biết, Nhạc Thành sớm nghĩ biện pháp tốt đến Thần Nông đỉnh, hoàn hảo lúc trước không có phát hiện, nếu lúc trước phat hiện ra, sau khi Hỗn Thế Ma Vương trốn, Nhạc Thành lúc đó thực lực rất yếu, phỏng chừng người thứ nhất đã bị Hỗn Thế Ma Vương cắn nuốt rồdongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữi.

  Tâm niệm vừa động, Nhạc Thành lấy ra không ít linh dược, trong đó còn có Hóa Linh thảo cùng Bạch Thuật Linh Ô. Trong tay pháp quyết biến hóa, Thần Nông đỉnh tam vị chân hỏa bạo dũng mà ra, Thần Nông đỉnh mở ra, tam vị chân hỏa ngưng tụ thành một cái dược đỉnh.

  Đem linh dược cho vào trong đó, Nhạc Thành bắt đầu luyện đan dược, có Thần Nông đỉnh luyện chế đan dược, hơn nữa tam vị chân hỏa, luyện chế đan dược thuận buồm xuôi gió.

  Nhưng tiên đan cũng không phải một ngày hai ngày có thể luyện chế tốt, hơn nữa hiện tại Nhạc Thành luyện chế tiên đan còn không chỉ một khỏa, thời gian từ từ trôi qua, nhoáng một cái đã trôi

  ReplyDelete